skip to Main Content

Občas na něco klienti nemají dostatek finančních prostředků. Pokud si nemohou na svůj život získat finanční prostředky prací a invalidní důchod nestačí, jsme tu my a my se rozhodli pomoci. Zajistili jsme veřejnou sbírku.

Budeme získávat finanční prostředky na podporu klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, tj. na podporu vzdělávání, a zajištění pracovního uplatnění (asistence), úhradu doplatků klientů tam, kde zdravotní péči nehradí zdravotní pojišťovna (včetně kompenzačních pomůcek), a na podporu zvýšení kvality života klientů zajištěním rekondičních a rehabilitačních pobytů.

Finanční prostředky přijímáme na sbírkový účet 2001270079/6000, nebo do sbírkové pokladny přímo v Domově Sulická.

Ale pozor, není to jen o příspěvku. Pokud si chcete v rámci sbírky zakoupit originální tričko, tak tahle sbírka je ta pravá. My máme za Váš dar „triko s příběhem“.

Nenechali jsme jen tak vyrobit triko nebo nepřevzali jsme jen tak nějaký obrázek. Obrázky na triku jsou díla našich klientů, kteří se v rámci sociálně terapeutických dílen nebo zájmové činnosti zabývají malováním.

Můžete mít spolu s námi tak trochu „Sulickou na triku“ a můžete ještě udělat dobrou věc. Přispějete našim klientům na to, co si sami nezvládají uhradit. Jsme jedna společnost. Silnější pomáhají slabším, proto jsme se rozhodli otevřít tuto sbírku a věříme, že spolu s námi si oblíkneme jedno triko.

Aktivitu můžete podpořit nejenom nákupem trika, ale také zviditelněním/přihlášením se k tomu, že jste sbírku podpořili. Vyfoťte se nebo natočte krátký spot, který sdílejte na našich FB stránkách.

Za Vaší podporu děkujeme
Lenka Kohoutová

Back To Top